Rondom de Haagse Laakmolen

De Laakmolen:

Druk hier voor video over de Laakmolen

Na het succesvolle boek ’t Sluijsje is er wederom een historisch boek van F.J.A.M. van der Helm, dat over een onderwerp gaat in de Haagse regio. 

Onlangs kreeg Rita Verdonk het eerste exemplaar overhandigdDe ruim 500 jarige geschiedenis van de Laakmolen wordt behandeld in 150 bladzijden. De ouderdom is met ruim 150 jaar opgevoerd en komt op vóór 1459 te liggen! Daarnaast verschijnt een kijkje in het leven van de oudst bekende molenaar (uit de 16e eeuw) en de laatste molenaar. Een vrijwel volledige lijst van molenaars vanaf 1550 is opgenomen. Aan de molen is veel verbouwd en vertimmerd. In het jaar 1600 wilde het Hoogheemraadschap Delfland, destijds de eigenaar van de molende molen verplaatsen richting de Hoefkade. Dit is gelukkig niet doorgegaan. De Laakmolen heeft een historische voorganger in de Ra(d)emolen, zoals de Laakmolen ook wel werd genoemd.
Oo k aandacht voor het lugubere galgenveld, dat naast de molen was gelegen en een andere molen in de Noordpolder: De Broekslootmolen! Directeur Schenk van het Haags Gemeentearchief: “We zien graag dat Uw onderzoek een plaats krijgt in het collectieve geheugen van Den Haag”.Rondom de Haagse laakmolen – F.J.A.M. van der Helm. – ISBN: 978-94-6008-001-2; uitgeverij: Kirjaboek te Hoogwoud; 148 blz, talrijke (kleuren)illustraties; afhaalprijs 25,-, verzendprijs 29,-