Uit Nootdorps dagelijks leven van 1500 tot 1800

Uit Nootdorps dagelijks leven van 1500 – 1800 F.J.A.M. van der Helm

Geschiedenisboek: Uit Nootdorps dagelijks leven van 1500-1800

Uit Nootdorps dagelijks leven van 1500-1800

door F.J.A.M. van der Helm

Uit Nootdorps dagelijks leven van 1500-1800 is de titel van het nieuwste geschiedenisboek van F.J.A.M. van der Helm, waarin op een boeiende wijze een blik wordt gericht op de samenleving van het eenvoudige plattelandsleven te Nootdorp in de periode van globaal 1500 tot 1800. Het boek begint met een uiteenzetting over de samensmelting van drie heerlijkheden in 1833 tot één Nootdorp. Die oude heerlijkheden waren Nieuweveen, Hogeveen en Nootdorp.

Het boek, dat gebaseerd is op primaire bronnen uit de archieven, bevat boeiende, totnutoe onbekende verhalen over de drie heerlijkheden gedurende deze periode. In tegenstelling dat de traditionele geschiedschrijving, staat hierbij de mens centraal. We maken als het ware een reisje naar enkele eeuwen terug en werpen een blik op de toenmalige Nootdorpse samenleving. We zien dat de kleine samenleving bijna meer herbergen bezat, dan inwoners. We gaan op bezoek bij de pastoor en maken kennis met het leven van de dominee en praten over de noodlijdende kerk. Ook bestond er reeds een bakker, schoenlapper, chirurgijn, turftonder en marktschipper, die we met een bezoek vereren. En hoe was het leven voor de zelfkaasmakende boer? We zien de eerste notaris komen…. En hoe was het leven voor de weeskinderen in de 16e eeuw? Want door de kraamsterfte van de vrouw, bleven er vaak moederloze kinderen achter.

Denkt U dat de mensen vroeger niet oud werden? Een fabeltje! Leest U maar over de hoogbejaarde dame uit Nootdorp. Maar bezoekt U ook rustig een boedelverkoop en maak de drukte mee en zie wat er allemaal te koop was. Een evenement bij uitstek voor die tijd! En dan criminaliteit, dacht U dat die destijds niet bestond? Een schala aan voorvallen zijn in het boek te vinden. Ruzie tussen Nootdorpers, waarbij vaak drank in het spel is! U leest een stukje in onvervalst Nootdorps dialect! En dan de vagebonden en landlopers, die van elders kwamen en met diefstallen het rustige dorp onveilig maakte. Het heerlijkheidsbestuur trad op, er kwam een buurtwacht, die een einde moest maken aan de criminaliteit. Vermakelijkheden genoeg: maar het klootschieten op het kerkhof in de 17e eeuw liep wel erg uit de hand! Kortom een boek, dat een boeiende weerslag geeft van het gewone dagelijkse leven van de gewone Nootdorper. Een unieke benadering van de rijke Nootdorpse geschiedenis!

ISBN: 978-94-6008-031-9 F.J.A.M. van der Helm, Uit Nootdorps dagelijks leven van 1500-1800, Uitgeverij Kirjaboek te Hoogwoud. Afhaalprijs 20,- euro. Via internet 24,- (incl verzendkosten), www.helmnieuws.nl adres helmhuis@ziggo.nl