Kwartierstaat Florentine S. Rost van Tonningen – Heubel


F.J.A.M. van der Helm en F.S. Rost van Tonningen

Bij de kwartierstaat van Florentine Sophie Heubel

Mevrouw Heubel, die weduwe was van mr Meinoud Marinus Rost van Tonningen[2] o.a. President van De Nederlandsche Bank (1941-1945), heeft zich tijdens haar leven vooral ingezet voor het uitzoeken van de dood van haar man. Was het moord of zelfmoord of zoals A.J. van der Leeuw, medewerker van het RIOD in het TV-programma het Zwarte Schaap vertelde; hij was ‘gezelfmoord’, dat wil zeggen, we weten niet moord of zelfmoord, maar de omstandigheden in de Scheveningse gevangenis waren dermate beroerd (martelingen), dat hij vermoord is of de moord in is gedreven. Eenvoudigweg omdat hij als President van DNB te veel wist van belangrijke geldtransacties van vooraanstaande Nederlanders.

In het archief van mevrouw F.S. Rost van Tonningen-Heubel, welke in mijn bezit is, is een Ahnenpasz te vinden, een kwartierstaat in boekvorm met harde kaft. Wanneer nieuwe voorouders of gegevens werden gevonden dan konden deze worden toegevoegd. Daarvoor moesten deze eerst gecontroleerd worden aan de hand van een afschrift. Vervolgens werd de naam aan de kwartierstaat toegevoegd en als bewijs van goedkeuring voorzien van een stempel. Bankieren zat de familie in het bloed. Vader Gustav Heubel had via zijn schoonfamilie bestuursfuncties gekregen bij de bank Kol & Co. De familie Kol richtte in 1748 het gerenommeerde Utrechtse bankiershuis Vlaer & Kol op, dat voortkwam uit het notariskantoor van Simon Vlaer, dat in 1692 reeds bankzaken verrichtte. Toen Jan Kol (1726-1805) met een dochter van Vlaer trouwde, (kw.nrs. 80 en 81) was de bank Vlaer & Kol spoedig een feit. Tot de bank in 1977 opging in de Amrobank was het de oudste bank van Nederland.

Kwartierstaat Florentine Sophie Heubel

1. Florentine Sophie Heubel, directrice Verina B.V (1952-1985), fabrikante electrotechnische verwarmingsapparaten , geb. 14-11-1914, overl. Waasmunster (B) 24-3-2007; tr. Hilversum 21-12-1940 mr Meinoud Marinus Rost van Tonningen, geb. Soerabaja 19-2-1894, overl. ‘s-Gravenhage

 

2. Gustav Adolph Heubel, bankier, geb. Goslar 30-9-1875, Luthers, overl. ‘s-Gravenhage 22-12-1952,  tr Amsterdam 8-10-1903

3. Cornelia Theodora Josephina van Haren Noman, geb. Amsterdam 17-10-1883, Nederlands-Hervormd, later Remonstrants, overl. Goslar (D) 17-3-1949

 

4. Gustav Adolph Heubel, papierfabrikant, geb. Hamburg 5-12-1849, overl. Berlijn 30-4-1918, tr. Utrecht 6-11-1873

5. Anna Elisabeth Kol, geb. Utrecht 9-5-1854, Hervormd. overl. Hilversum 20-1-1927

 

 

6.Willem Johannes van Haren Noman, directeur NV Blauwhoedenveem, geb. Nijmegen 5-12-1856, Remonstrants, later Nederduits-Hervormd, overl. ‘s-Gravenhage 13-7-1930,  tr. Amsterdam 2-8-1883

7. Anna Maria Helena Meijer, geb. Amsterdam 30-12-1858, Remonstrants, later Nederlands-Hervormd, overl. Hilversum 3-1-1951

 

8. Adolph Heubel, beeldhouwer, geb. Hamburg 28-2-1817, overl. Hamburg 12-10-1872, tr. Hamburg 29-3-1845

9. Johanna Ulrica Hoppe, geb. Altona 6-5-1822, overl. Hamburg 11-5-1894

10. Everard Henry Kol, lid Vroedschap, lid St. Prov, Utrecht,bankier, geb. Utrecht 15-5-1816, Hervormd, overl. Utrecht 8-4-1888, tr. Rotterdam 2-11-1848

11. Sophia Smit, Hervormd, geb. Rotterdam 18-12-1822, overl. Utrecht 17-3-1881

12. Willem Johannes (van Haren) Noman, geb. Zaltbommel 22-4-1821, Nedrlands-Hervormd, overl. Utrecht 13-12-1893[3], tr. Batavia 31-9-1852

13. Cornelia Theodora Josephina Jacometti, geb. Rotterdam 6-2-1824, Nederlands-Hervormd, overl. Zaltbommel 20-5-1882

14. Hermanus Willem Meijer, cargadoor, geb. Amsterdam 23-9-1831, Nederlands-Hervormd, overl. Amsterdam 3-12-1886, tr. Amsterdam 9-6-1853

15. Constantia Maria Preijer, geb. Amsterdam 8-4-1830, Nederlands-Hervormd (eerder Luthers), overl. Amsterdam 30-12-1896

 

16. Johann Heinrich Heubel, boekhouder, ged. Hamburg 27-4-1778, overl. Hamburg 24-5-1823, tr. Hamburg 2-3-1811

17. Maria Elisabeth Wussmann, geb./ged. Hamburg 25/28-8-1788, overl. Hamburg 9-4-1852

18. Hans Christien Hoppe, burger, geb. Grauen bei Hollenstedt 25-2-1770, overl. 22-7-1828 tr. Altona (D) 13-7-1817

19. Maria Margaretha Wangelien, geb./ged. Schwarzenbek 11.14-7-1782, overl. Altona 30-8-1827

20. Jan Kol, Gereformeerd, bankier Vlaer & Kol, ged. Utrecht 30-3-1790, overl. Utrecht 7-1-1848, tr. Utrecht 27-4-1815

21. Jeannette Theodore Reits, Doopsgezind, geb. Utrecht 23-1-1794, overl. Utrecht 27-6-1866

22. William Smith, heer van Engelen,  ged. Rotterdam 18-10-1780, overl. Rotterdam 5-4-1853, tr. Oirschot 10-11-1813

23. Sara Geertuida van Hoeij, geb./ged. (NH) ‘s-Gravenhage 29-12-1790/5-1-1791, overl. Rotterdam

24. Johannes Noman, boekhandelaar, geb. (NH) ‘s-Hertogenbosch 15-5-1774, Nederlands-Hervormd, overl. Zaltbommel 27-2-1833, tr. 1810

25. Anna Johanna van Haren, boekhandelaarresse, ged. (Ger.) Zaltbommel 2.1.1785, overl. Zaltbommel 5.1.1845

26. Theodorus Joseph Azon Jacometti, geb./ged. (NH). Rotterdam 15-6/3-7-1789, overl. Batavia 2-12-1856

27. Anna Agenesa Albertine Brön, geb./ged. (Luthers) Delft 3/11-4-1803, overl. Batavia 1-1-1858
28. Johan Willem Meijer, timmerman-makelaar, geb./ged. Amsterdam 3/12-6-1796, Hersteld Evangelisch-Luthters, overl. Amsterdam 10-12-1883, tr. Amsterdam 15-12-1819

29. Neeltje Meijerink, geb./ged. (NH)  Amsterdam 25/28-2-1800, Nederduits-Hervormd, overl. Amsterdam 20-5-1877

30. Johannes Preijer, wagenmaker, ged. (NH) Amsterdam 26-7-1786, overl. Amsterdam 4-5-1848, tr. Amsterdam 14-3-1821

31. Jannetje Holst, rijtuigmaker, ged. (Ger.) Amsterdam 28-6-1795, overl. Amsterdam 12-5-1849

 

32. August Heinrich Heubel,

33. Maria Dorothea Bruns

34. Johann Hinrich Wusmann

35. Catharina Margaretha Elisabeth Eberstad

36. Hans Hoppe

37. Margaretha N.N.

38. Franz Heinrich Wangelien

39. Lucia Pohlmann

40 Everd Kol, bankier Vlaer & Kol, Raad Vroedschap Utrecht, ged. (Ger.) Utrecht 8-8-1753, overl. Utrecht 31-12-1824, tr. Utrecht (Waalse Kerk) 15-12-1777

41. Henrietta Smit, ged. (Waalse Kerk) Utrecht 17-1-1754, overl. Utrecht 11-2-1820

42. Dirk Antony Reitz, rechter Tribunaal van Koophandel, ged. (Waalse Kerk) Utrecht 29-5-1763, overl. Utrecht 25-8-1813, tr. Utrecht 18-5-1763

43. Aletta Elisabeth van Pesch, rentenierster, geb. Utrecht 9-10-1762, doopsgezind, overl. Utrecht 3-6-1832

44. James Smith

45. Ann Baker

46. Jan Pieters van Hoey, lt- kolonel en kapt in het Regiment Holl Gardes , geb. ‘s-Gravenhage, tr. (NH) Oirschot 14-7-1784

47. Maria Elizabeth Francina barones Sweerts de Landas, geb. Gorinchem overl. Rotterdam 31-7-1819

48. Dirk Noman, ged. (RK)  ‘s-Hertogenbosch 24-4-1750, tr. (Ger.) 2-5-1773

49. Catharina Dalemans, ged. (RK) ‘s-Hertogenbosch 4-9-1746, overl. ‘s-Hertogenbosch 20-8-1825

50. Johannes van Haaren

51. Wijnanda de Slegte, ged. (NH) Schiedam 11-4-1762

52. Teodorus  Azon Jacometti, geb. Zwitserland overl. 21.9.1806, tr. Rotterdam (NH) 17-10-1784

53. Kornelia Rijgers, geb. (Ger.)  Gorinchem 11-2-1761

54. Pieter Brön, adh. commies Tweede klasse bij Provinciaal Gouvernement van Noord-Brabant, geb/ged. (Luth.) Delft 23/26-3-1775, overl. ‘s-Hertogenbosch 28-7-1834

55. Jeane Salome Louize de Luc

56. Willem Jan Meijer, ged. (Luth) Amsterdam 4-11-1775, tr. Amsterdam 19-7-1793

57. Maria Catharina Koks, ged. (Luth) Amsterdam 1-4-1771

58. Albert Meijerink, ged. (Ger.) Amsterdam 4-9-1776, tr. Amsterdam 5-4-1799

59. Anna Helena Mulder

60. Daniel Preijer, ged.(NH) 4-12-1746, begr. Amsterdam 14-4-1796 tr. Amsterdam 12-8-1774

61. Christina van der Schilt, ged. (Ger.) 9-11-1753, overl. Amsterdam 6-1-1823

62. Hendrik Holst, commissaris van ’t Haagsche Veer, ged. (Ger.) Amsterdan 16-6-1762, overl. Amsterdam 13-8-1823

63. Antje de Vries, ged. (Ger.) Amsterdam 7-3-1764[1] helmhuis@ziggo.nl

[2] Het geslacht Rost van Tonningen is in 1997 opgenomen in het Nederland’s Patriciaat

[3] K.B. 7.9.1844; toestemming verleend om de geslachtsnaam Van Haren aan zijn naam toe te voegen.