Expositie generaal M.B. Rost van Tonningen

Digitale expositie over het leven van Generaal Marinus B. Rost van Tonningen

Generaal Marinus Rost van Tonningen werd te Paramaribo geboren

Vader Nico Rost van Tonningen (1819-1878) was luitenant te Paramaribo toen zijn zoon Marinus in 1852 werd geboren. Ook andere familieleden kozen een militaire carrière.

 

 

 

Vader Rost van Tonningen werd eervol uit militaire dienst ontslagen en werd vervolgens gezaghebber van Eustatius.

gezaghebber RvT pensioenopbouw

Gezaghebber Rost van Tonningen en betaalt voor zijn pensioenopbouw

 

 

 

 

 

Om aan een goed pensioen te komen moest de gezaghebber maandelijks bijstorten. Het resultaat was er naar. Een pensioen van 3.208,33 gld per jaar.

 

 

 

In 1869 begon hij aan de KMA te Breda met zijn officiersopleiding.

 

Via het lotingssysteem moest Marinus zich voor de keuring melden te Nijmegen. Hij had nummer 38

 

 

 

In 1872 werd de jonge cadet Tweede Luitenant 

 

 

 

In 1875 promoveert hij tot Eerste Luitenant en gaat zijn eerste verblijf in Nederlandsch-Indië beginnen
kapitein

benoeming tot kapitein

 

 

Via een uitgebreide correspondentie hielden de familieleden contact met elkaar

Correspondentie vond plaats tussen jkvr Meinouda en haar moeder

 

 

 

trouwkaart 1888

trouwkaart met jkvr Meinouda van der Bosch

 

 

 

 

In 1882 werd hij bevordert tot Kapitein.

 

Enkele jaren later had hij zijn oog laten vallen op Jkvr Meinouda van den Bosch met wie hij in 1888 zou trouwen. Hij 35, zij 21. Het leeftijdsverschil baarde haar ouders zorgen. Tussen Meinouda en haar familie kwam een uitvoerige briefwisseling opgang.

 

 

 

majoor

 

 

Uiteindelijk kwam er toch een verloving en korte tijd later een bruiloft

 

 

 

 

In 1893 kwam te bevordering tot Majoor.

 

 

Vier jaar later werd hij Luitenant-Kolonel

 

Op reis naar Nederland kon hij een jaarsalaris geneiten van 3000 gulden als majoor en 3.400 gld als lt-kolonel.

 

De constante vechtpartijen en de Lombokexpedities gaven hem veel onderscheidingen. Onder andere het prachtige rijk gedecoreerde Ere-sabel, die statig en voornaam aan zijn uniform kon hangen.
lombokonderscheiding 1896

De Lombokexpedities hadden grote en ingrijpende gevolgen. De militair Rost van Tonningen schreef uitvoerig rapporten over de krijg aan zijn superieuren. Schitterende documentatie.

Op 31 augustus 1898 -de dag van haar inhuldiging- benoemde H.M. Koniningin Wilhelmina Luitenant-Kolonel Marinus Rost van Tonningen tot haar adjudant in buitengewone dienst.

Vanwege zijn verdiensten in de Atjeh-oorlog kreeg Marinus diverse onderscheidingen.

generaal-majoor

 

 

 

 

 

In 1904 benoemde Wilhelmina haar adjudant tot Generaal-Majoor bij het Wapen der Artillerie

 

Uiteindelijk volgde in 1907 de benoeming tot Commandant van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger. Het was de hoogst denkbare rang die te verkrijgen was.

knilbaas

benoeming tot Commandant KNIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ridder Militaire Willemsorde 3e Klasse

Benoemd tot Ridder Militaire Willemsorde 3e Klasse

In 1908 werd hij gedecoreerd met de Militaire Willems-orde 3e Klasse.

1909 eervol ontslag als Commandant

Eervol ontslag als Commandant van het K.N.I.L.

 

 

 

 

 

 

 

 

In 1907 vroeg hij om eervol ontslag, waarop hij samen met zijn vrouw en hun jongste zoon Meinoud naar Den Haag vertrok.

koninklijk menuIn Den Haag woonde hij aan de Groot-Hertoginnelaan. Veel Indiëgangers woonden in die buurt. Hun drie kinderen gingen in de buurt op school en speelden voetbal bij Quick.

Als Adjudant van H.M. de Koningin was Rost van Tonningen veel op het paleis.

 

 

 

boek generaal Rost van Tonningen

Het boek over het leven de M.B. Rost van Tonningen is verkrijgbaar in de betere boekhandel en rechtstreeks bij uitgeverij Kirjaboek te Hoogwoud.