Nobelprijs voor Oorlog voor Obama

Nobelprijs voor Oorlog voor Obama

Geplaatst op 8 maart 2009 by

F.J.A.M. van der Helm

Een Amerikaanse zwarte president, die vol verwachtingen het politieke toneel heeft betreden en vanaf het begin door de media op een te hoge stoel is gezet. Zonder dat de beste man wat presteerde of gepresteerd had, wist de media hem te promoten. Ook hijzelf wist zichzelf als een mega-ster te etaleren, getuige de massa-bijeenkomst te Berlijn.

De beste man blijkt inmiddels een kat in de zak te zijn, zo oordeelde de Amerikaanse bevolking middels een opiniepeiling waarin zijn populariteit tot onder de 50% was gedaald. Het kan verkeren. Zo ben je een superheld en zo ben je een gevallen engel. Maar wat zijn nu de reele zaken die de nobelprijswinnaar (in spe) heeft bereikt. Waarop kan hij in deze korte tijd worden afgerekend. Juist op het gebied van oorlog en vrede, heeft hij zich uiterst zwak getoond. En dat is toch een kwestie die bij het toekennen van de Nobelprijs voor uitgerekend de vrede een rol moet spelen.

De kwestie Afghanistan, heeft hij niet onder controle. Hij moet de kluts zijn kwijt geraakt. De toestand in het land is aller belabberdst. Niemand heeft om de bezetting gevraagd. De Russen hebben zich er 10 jaar lang hun handen aan verbrand (mede doordat de Amerikanen het land met wapens hebben volgepropt). Wederom wenst de vredelievende nobelprijswinnaar een grote troepenmacht, die de 30.000 manschappen overschreiden naar het slagveld sturen. Dat is Obama december 2009!

-De kwestie Guantanomo Bay heeft de president niet op korte termijn weten op te lossen. Vele 1000-den Irakezen zitten op de Amerikaanse enclave op Cuba gevangen in mensonterende omstandigheden. De wereld kijkt toe. Je hoort de stem van Amnesty niet. Er wordt gemarteld en gemoord. De zwarte president zou een einde maken aan deze onrechtvaardige, mensonwaardige situatie van krijgsgevangenen. Amerika handelt met het gevangen houden van deze mensen in strijd met alle conventies, aangaande oorlogsrecht, die er bestaan. Daarbij komt nog, dat deze president de gevangenen wil uitleveren aan het buitenland, omdat de Amerikanen zelf niet in staan zijn de klus te klaren. Het blijft echter een Amerikaanse aangelegenheid en zij en niemand anders zijn verantwoordelijk voor het leed dat zijn hebben aangericht. Zij zullen deze krijgsgevangenen moeten vrijlaten met schadevegoedingen, want daar zijn de Amerikanen altijd erg gek op.

De Palestijnse kwestie, die na 60 jaar, nog immer de vrede in het Midden-Oosten bedreigd, wordt door deze nobelprijswinnaar aan zijn laars gelapt. Hij heeft in Cairo koeien met gouden horens beloofd, maar het waren loze woorden. Belofte maakt schuld? Dat had je gedacht! De zwarte man durft niet te handelen. De joden gaan verder met het uitbreiden van hun kolonien op bezet gebied. Nog nooit is een bezetter zo wreed geweest als deze jodenregering, die zich heer en meester voelt van de wereld en ronduit scheit heeft aan ieder bevriend land. De joden laten zich niets zeggen; zij zijn de baas. Waar het geld zit, is de macht. En dat kleien landje heerst over de wereld. Obama, Clinton hebben het nakijken. De joden regeren de wereld.

Wat nobelprijs voor de vrede?

De winnaar van 2010 zal als hij zichzelf respecteert de prijs niet meoten aanvaarden, want de prijs is niet gebaseerd op enige prestatie!