Aftreden paus Benedictus XVI – wat weet de butler wat wij niet weten?

Op de dag dat paus Benedictus XVI zijn aftreden wereldkundig maakte, sloeg de bliksem in de Sint Pieterbasiliek.

Zware taak voor Franciscus I

Een Paus die aftreedt is iets byzonders.

In de Westerse wereld denkt men daar erg vluchtig en luchtig over, maar zo is het niet. Geen Paus is ooit afgetreden. Noemt men Caelestinus V dan moet gememoreerd worden dat hij een hele andere achtergrond had en in een hele andere tijd op de stoel van Petrus kwam. Ook Orthodoxe pausen/patriarchen zoals die van Constantinopel, Alexandrie, Damascus en Jerusalem treden niet af. De grote vraag waarom Benedictus dit w e l doet, zal mogelijk in de toekomst worden beantwoord.

Wat is er waar van het grote homo-onderzoek waarover diverse Katholieke kranten en persbureaux spreken. Ook het Katholiek Nieuwsblad, dat bepaald geen lichtzinnigheid kan worden verweten neemt de berichten over: http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/item/3421-homonetwerk-in-het-vaticaan?.html

Een homonetwerk? Vatileaks? Werd Benedictus gechanteerd? Heeft de butler spullen gestolen die geheim moesten blijven en wie was de opdrachtgever van de butler. Een Paus die aftreedt, nee, dat kan niet en ook Ratzinger weet dat maar al te goed. Hij is niet blind, hij heeft geen rolstoel of rollator. De aan Parkinson leidende Paus JPII zei desgevraagd over een mogelijk aftreden: ‘ Nee, nu begint het leven pas!’ En hij liet ons getuige zijn van zijn lijden. Hij voegde er later nog aan toe: ‘Toen Jezus zijn kruis moest dragen, zei hij ook niet, nou stop ik er mee.’

Het is uiterst merkwaardig dat deze Paus aftreedt. Nog even is het gissen naar de ware reden, maar zoals ten Vaticane gebruikelijk zal er weldra een prelaat gaan lekken en komen we steeds meer te weten. Voorlopig is het geen kwaadsprekerij wanneer we zeggen: ‘Waar rook is. is vuur’ En dan denken we nog niet aan de witte rook, maar wel aan het geheime dossier van de drie onderzoekskardinalen.

Pater Lombardi zei verder dat de drie kardinalen hun rapport persoonlijk de paus ter hand hebben gesteld.

De drie kardinalen die het onderzoek hebben verricht, Julian Herranz, Jozef Tomko en Salvatore de Giorgi, zullen geen interviews geven of details uit het rapport onthullen, aldus Lombardi.

Volgens sommige bronnen zou van het rapport slechts één exemplaar bestaan. De een spreekt van 300 pagina’s, een ander van tweemaal 300 pagina’s.

En dan melden diverse vooraanstaande behoudende Katholieke kranten deze berichten:

De commissie, bestaande uit drie oudere en zeer ervaren kardinalen, had opdracht uit te zoeken hoe vertrouwelijke documenten konden lekken. Daarbij zouden zij bewijzen hebben gevonden van het bestaan van een homoseksueel netwerk binnen het Vaticaan. De krant vermoed dat verschillende Vaticaanse medewerkers daarmee gechanteerd zouden worden.

Wat weet de butler van de Paus wat wij niet weten?