Helm-Nieuws

In 1984 verscheen Helm-Nieuws voor de eerste maal. Het was een proefnummer, ‘nummer 0’. Er was veel belangstelling. Ondergetekende besloot het blaadje trouw ieder kwartaal te gaan verzorgen. Het blaadje groeide en bloeide. Het was een groot succes. Dit familieblad is na 25 jaar (en dus 100 afleveringen) gestopt. Bij de genealogische instanties (CBG, NGV, OV, Koninklijke Bibliotheek) zijn de nummers in te zien.

Per 1 januari 2013 zijn de laatste zes jaargangen van Helm-Nieuws in een PDF-bestand te raadplegen en de doorzoeken. Het gaat om de nummers 77 tot en met 100, dus de jaargangen 2004 t/m 2009

Druk > vanaf 77 tot 100 pdf

Ook is er in 1996 een begin gemaakt met het inventariseren van alle Van der Helm-en in de Encyclopedie Familie Van der Helm. Deze bevat vele 10.000-den namen. De grootste familie Van der Helm, waartoe 80% van de nu bestaande Van der Helmen behoort, is te vinden in de delen 5, 6, 7 en 8.

Voor informatie en bestellingen over Helm-Nieuws en de speeltjes zie elders op deze pagina. U kunt contact opnemen met F.J.A.M. van der Helm voor nadere informatie.